Index

Assignatura:
01. Continguts de l’assignatura
02. Criteris d’avaluació
03. Control d’assistència

Josep Maria:
04. Criteris per la redacció dels comentaris de text
05. Criteris per la correcció dels comentaris de text
05. Llistat de vídeos i links a youtube
06. Deures: dates dels lliuraments dels comentaris de text
07. Comentaris lliurats

Anna:
08. Deures (actualitzat periòdicament)

Advertisements